Plot Auto CAD ด่วน

Plot Auto Cad A0 A1 A2 A3 A4

รับ Plot Auto Cad กระดาษขาว กระดาษไข สามารถพิมพ์ได้ทั้งสีและขาวดำ พิมพ์ด้วยเครื่องเลเซอร์ดิจิตอลมีความคมชัดสูงทำให้งานพิมพ์ออกมา คมชัด หัวปากกาและลายเส้นไม่ผิดเพี้ยน มีความเร็ว เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเร็งด่วน สามารถพิมพ์จากโปรแกรม Plot Auto Cad (.dwg)  และ โปรแกรม Adobe Acroba (PDF) ซึ่งไม่ว่าพิมพ์จากโปรแกรมไหนก็มีความเร็ว และความคมชัดเท่ากัน

 

 Plot Auto Cad ขาวดำ

วัสดุ : กระดาษขาว 80 แกรม, กระดาษไข 95 แกรม

โปรแกรม : Plot Auto Cad (.dwg)  Adobe Acroba (PDF)

ขนาด  : A0 A1 A2 A3 A4 Costom Size

 

 

 Plot Auto Cad สี

วัสดุ : กระดาษขาว 80 แกรม, กระดาษไข 95 แกรม, Photo Glossy 160 แกรม

โปรแกรม : Plot Auto Cad (.dwg)  Adobe Acroba (PDF)

ขนาด : A0 A1 A2 A3 A4 Costom Size

         ขนาด             กว้าง X ยาว
            ประเภทกระดาษและความหนา
         A4             210 X 297 mm.             กระดาษขาว  กระดาษไข  Photo Gossy
         A3             297 X 420 mm.             กระดาษขาว  กระดาษไข  Photo Gossy
         A2             420 X 594 mm.             กระดาษขาว  กระดาษไข  Photo Gossy
         A1             594 X 841 mm.             กระดาษขาว  กระดาษไข  Photo Gossy
         A0             841 X 1189 mm.             กระดาษขาว  กระดาษไข  Photo Gossy
         Costom Size             1189 X …………….mm.             กระดาษขาว  กระดาษไข  Photo Gossy

 

Leave a Reply