โปสเตอร์ด่วน Poster

พิมพ์โปสเตอร์ด่วน A0 A1 A2 A3

บริการออกแบบและจัดพิมพ์โปสเตอร์ (Poster) สำหรับลูกค้า หรือนักศึกษา องกรค์ที่ต้องการงานด่วนและมีความรวดเร็ว คมชัด สีสันสดใส พิมพ์โปสเตอร์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัย สามารถพิมพ์ได้หน้ากว้างถึง 90 cm. พิมพ์โปสเตอร์ได้ตัวแต่ โปสเตอร์A3 A2 และโปสเตอร์ A1 สามารถพิมพ์ได้ทุกโปรแกรม อาทิเช่น Microsoft Office , PDF , รวมไปถึงโปรแกรม Autocad คมชัดทั้งแบบโปสเตอร์รูปภาพ และโปสเตอร์ลายเส้น จำนวนน้อยก็สามารถพิมพ์ได้ เริ่มตั้งแต่ 1 ใบขึ้นไป โปสเตอร์ที่พิมพ์ส่วนใหญ่ได้แก่ โปสเตอร์งานวิชาการ โปสเตอร์ภาพยนต์ โปสเตอร์แผนผัง โปสเตอร์แบบแปลน โปสเตอร์สัมนา เป็นต้น

กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์โปสเตอร์ด่วน

Poster Coated Paper : มีความหนาถึง 210 แกรม มีลักษณะด้าน เหมือนกระดาษปอนด์ทั่วไป

Poster Photo Glossy  Paper : มีความหนาถึง 230 แกรม มีลักษณะมันเงาเหมือนรูปถ่าย

ขนาดกระดาษมาตรฐานโปสเตอร์

                -ขนาดโปสเตอร์ A3 : 297 X 420 mm.                 -ขนาดโปสเตอร์ A2 : 420 X 594 mm.     
                -ขนาดโปสเตอร์ A1 : 594 X 841 mm.                 -ขนาดโปสเตอร์ A0 : 841 X 1189 mm.     

ตัวอย่างงานพิมพ์โปสเตอร์

 

พิมพ์โปสเตอร์ด่วน

 

Leave a Reply