ถ่ายแบบแปลนด่วน

ถ่ายแบบแปลน A0 A1 A2 A3

บริการถ่ายแบบแปลนภายใน โครงสร้างโรงงาน อาคาร บ้านเรือน ต่างๆ สามารถถ่ายแบบแปลนลงบนกระดาษขาว และถ่ายแบบแปลนกระดาษไขได้ ด้วยเครื่องที่ทันสมัย ระบบการพิมพ์เลเซอร์ รวดเร็ว และมีความคมชัด เราสามารถถ่ายแบบแปลนได้ถึงขนาด A0 (841 x 1189 mm.) และถ้าลูกค้าต้องการย่อหรือขยายขนาดของต้นฉบับ เราก็สามารย่อและขยายให้ลูกค้าได้ อาทิเช่น ย่อจากขนาด A2 เป็น A3 หรือ ขยายจาก A3 เป็น A0 เป็นต้น สามารถถ่ายแบบแปลนย่อและขยายได้ทั้งกระดาษขาว และกระดาษไข

 

         ขนาด             กว้าง X ยาว
            ประเภทกระดาษและความหนา
         A4             210 X 297 mm.             กระดาษขาว  กระดาษไข  Photo Gossy
         A3             297 X 420 mm.             กระดาษขาว  กระดาษไข  Photo Gossy
         A2             420 X 594 mm.             กระดาษขาว  กระดาษไข  Photo Gossy
         A1             594 X 841 mm.             กระดาษขาว  กระดาษไข  Photo Gossy
         A0             841 X 1189 mm.             กระดาษขาว  กระดาษไข  Photo Gossy
         Costom Size             1189 X …………….mm.             กระดาษขาว  กระดาษไข  Photo Gossy

Leave a Reply